[Creative] Event Build Biểu Tượng Server

Hello, đoạn đầu mình xin chào các bạn! sau đây là một Event nho nhỏ cho các bạn đây.

Build Biểu Tượng Server

Các bạn có quyền tự do sáng tạo tự build lên biểu tượng cho server (Building 3D là 1 lợi thế) Ví dụ:
 

Thời gian bắt đầu Event vào lúc 19h00 23/7/2018
Thời gian kết thúc Event vào lúc 19h00 1/8/2018

Phần thưởng

 

 

Nộp hình ảnh tại ĐÂY

Facebook Comments