UPDATE TOWNY (v0.6)

UPDATE

  1. tăng money khi bán tại shop 
  2. giảm nguyên liệu trade 
  3. shop spawners
  4. xài được /ah
  5. /warp dungeon
  6. update lại kì nguyên minecraft đi ra xa

Hình ảnh update server

#towny

Facebook Comments