LUẬT SERVER

Cộng đồng nào cũng cần có một bộ luật để có thể giữ được lối đi của cộng đồng không bị sai lệch, ngoài ra thì cũng để phát triển máy chủ lâu dài.
Thời gian vừa qua Server đã có nhiều thành viên vi phạm luật lệ rất nhiều, xét thấy tình trạng đó nên BQT quyết định làm bộ luật áp dụng toàn máy chủ.

Với tiêu chí nghiêm ngặt, công bằng và phát triển cộng đồng, BQT luôn muốn các người chơi tuân thủ những quy định và luật lệ của máy chủ

 1. Không được nhắc tên server khác trên kênh chat server
   Vi phạm
  Lần 1 : nhắc nhở
  Lần 2 : nhắc nhở
  Lần 3 : mute 10 phút
  Cố tình nhắc tên server khác : 1 giờ
 2. Nói không với cheat , hack , xray…..
   Vi phạm
  Lần 1 : Tempban 1 ngày
  Lần 2 : Tempban 3 ngày
  Lần 3 : Tempban 7 ngày
  Lần 4 : Tempban 60 ngày
 3. Không nên lừa đảo trap kills nếu bị phát hiện sẽ xử lí
   (người bị lừa hoặc trap sẽ  không được hoàn trả đồ ):
   Vi phạm
  1 Lần : Tempban 90 ngày
 4. Không bán đồ = card:
  Vi phạm
  Lần 1 : Tempban 60 ngày
  Lần 2 : Tempban 3650 ngày
 5. Phát hiện lỗi hãy báo cho server để được nhận thưởng:
  (tùy thuộc vào mức độ bug,lạm dụng)
  Vi phạm
  Nhẹ : Reset đồ hoặc money
  Nặng : Tempban 3650 ngày
 6. Chửi staff,server:
  (nếu staff chửi trước thì bạn có thể chửi lại nhớ F2 để có thể kiện cáo)
  Vi phạm
  Lần 1 : mute 7 phút
  Lần 2 : mute 15 phút +  Phạt nhặt cỏ dại 50 lần
  Lần 3 : mute 60 phút +  Phạt nhặt cỏ dại 150 lần
 7. Clone:
  (khi kiểm tra nếu số lượng tài khoản của bạn trên 8, dùng ac clone để có lợi
  [ -treo ]
  )

  Vi phạm
  Xử lí : tempban các ac liên quan tới ip 3650 ngày
Facebook Comments